διακοσμήσεις

Η αρχιτεκτονική είναι η πλέον ανατρεπτική τέχνη. Μπορεί να δημιουργεί όσο + να ανατρέπει στερεότυπα...
Μπορεί + πρέπει να έχει σαν στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής. Η ομορφιά είναι το ζητούμενο, μέσα από μία συνεχή αναζήτηση + μέσα από την γνησιότητα σε κάθε μορφή της.
Έχουμε την ευλογία να απολαμβάνουμε το όμορφο μεσογειακό κλίμα, ντυμένοι με την ανωτερότητα + την αισθητική του ελληνικού στοιχείου. Ας το διαδώσουμε…

 • SOFASWEET booth 2019
  SOFASWEET booth 2019
 • PIG MAMMA booth 2019
  PIG MAMMA booth 2019
 • SOFASWEET booth 2018
  SOFASWEET booth 2018
 • Babis Trans
  Babis Trans
 • Gossip house
  Gossip house
 • F+Z house
  F+Z house
 • F office
  F office
 • L office
  L office
 • V pastries shop
  V pastries shop
 • White house
  White house
 • EYE house
  EYE house
 • G house
  G house
 • HA complex
  HA complex
 • K complex
  K complex
 • N house
  N house
 • QA house
  QA house
 • SOFASWEET Booth 2017
  SOFASWEET Booth 2017
 • X shops
  X shops
 • ZEN house
  ZEN house