μελέτες ιδιωτικών έργων

Κύριοι άξονες του σχεδιασμού είναι η σημασία της αυλής –αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού σπιτιού-,
η λειτουργικότητα μέσα από τον φυσικό φωτισμό + τον σωστό προσανατολισμό, φροντίζοντας πάντα, ώστε η αισθητική να “ξεδιπλώνεται”, ανακαλύπτοντάς την όχι να αποκαλύπτεται αβίαστα.

Έτσι, το φως αποκτά συγκεκριμένη “υλική υπόσταση”, η οποία έχει την δύναμη να μεταμορφώνει την εικόνα της αρχιτεκτονικής. Κάθε έργο οφείλει να αποτελέσει ένα αναγνωρίσιμο + άρτιο ποιοτικά σύνολο το οποίο να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες του χρήστη + να εξελίσσεται διαρκώς.

Με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά + απλότητα στην κατασκευή, χωρίς εξεζητημένες οικοδομικά λύσεις, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε σύγχρονες κατασκευές με μικρό ενεργειακό αποτύπωμα.

 • SOFASWEET booth 2019
  SOFASWEET booth 2019
 • PIG MAMMA booth 2019
  PIG MAMMA booth 2019
 • SOFASWEET booth 2018
  SOFASWEET booth 2018
 • Babis Trans
  Babis Trans
 • Gossip house
  Gossip house
 • F+Z house
  F+Z house
 • F office
  F office
 • L office
  L office
 • V pastries shop
  V pastries shop
 • White house
  White house
 • EYE house
  EYE house
 • G house
  G house
 • HA complex
  HA complex
 • K complex
  K complex
 • N house
  N house
 • QA house
  QA house
 • SOFASWEET Booth 2017
  SOFASWEET Booth 2017
 • X shops
  X shops
 • ZEN house
  ZEN house