κατασκευές + εργολαβίες

Σημαντικό κομμάτι του studio LILA είναι η ανάληψη της επίβλεψης ή της εργολαβίας των κατασκευών που μελετώνται, είτε είναι κατοικίες, εξοχικές κατοικίες, ανακατασκευές ή interior design.

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει έλεγχος της κατασκευής τόσο ως προς την ποιότητα των υλικών, όσο + ως προς την τήρηση των προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος κατά την υλοποίηση των εργασιών + μέχρι την παράδοση του έργου.

Τέλος, η παρουσία στο εργοτάξιο δίνει την δυνατότητα της αναπροσαρμογής της μελέτης ως προς τα απρόοπτα που σχεδόν πάντα προκύπτουν, διατηρώντας τις ισορροπίες + επιλέγοντας οικονομικότερες λύσεις, προς όφελος του ιδιοκτήτη.

 • Babis Trans
  Babis Trans
 • Gossip house
  Gossip house
 • F+Z house
  F+Z house
 • F office
  F office
 • L office
  L office
 • V pastries shop
  V pastries shop
 • White house
  White house
 • EYE house
  EYE house
 • G house
  G house
 • HA complex
  HA complex
 • K complex
  K complex
 • N house
  N house
 • QA house
  QA house
 • SWEET booth
  SWEET booth
 • X shops
  X shops
 • ZEN house
  ZEN house